Hakkımızda

Değerli Mesele dostu,
Basılı yayın hayatına Aralık 2016 itibarıyla son veren Mesele Dergisi, 1 Ocak 2017’den bu yana mesele121.org adresinde yayınına devam ediyor.
Neden mesele121?
Çünkü 10 yıl boyunca kesintisiz her ay yayınlanan Mesele 120. sayısı ile matbaalara veda etti ve internet 121. sayımız oldu.
Mesele’de amacımız kitaplar üzerinden Türkiye’yi ve dünyayı tartışmak ama sadece kitapla sınırlamıyoruz tabii ki…
Öncelikle “Sözümüz” var. Söyleyecek bir şeyiniz yoksa yayıncılık yapmanın da anlamı kalmıyor…
Sizin sözünüz de bizim için çok değerli… Hakemli dergi olmasak da belli kriterlerimiz var. [email protected] adresine gönderdiğiniz tüm yazıları okuyoruz, değerlendiriyoruz.

Dilde kuralların birçoğu tercihler doğrultusunda belirlenir. Zamanla tercihler değiştiğinde kuralların da değişmesi kaçınılmaz olur. Ancak dildeki birçok kuraldan farklı olarak sayıların nasıl yazılması gerektiği konusunda farklı tercihlerin kullanılması vahim hatalara neden olabilir.

Üretim reçetelerinden kimya formüllerine, bankacılık işlemlerine kadar birçok alanda hangi durumda nokta ya da virgül kullanılması gerektiğinin standart olması bir zorunluluktur.

Bu zorunluluk nedeniyle sadece dil kurallarını belirleyen kurumlar değil, başta “Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) olmak üzere birçok uluslararası kuruluş bu konuda “standartları” belirlemiştir.

Buna göre dünyada ondalık sayıların ve hanelerin ayrımında 2 farklı uygulama görülmektedir. (Bu iki temel ayrımın dışında Arap ülkeleri ile İran’da ondalık kesirleri ayırmak için mümeyyiz işareti kullanılmaktadır.)

1 – Büyük Britanya, ABD, Kanada, Avustralya, Hindistan ve eski İngiliz sömürgeleri gibi Anglosakson kültürünün hakim olduğu ülkeler ile Çin ve Japonya’da haneler virgül ile ayrılırken kesirleri ayırmak için nokta kullanılır.

2- Büyük Britanya dışındaki Avrupa ülkelerinin tamamı, Meksika hariç tüm Latin Amerika ülkeleri ile Rusya, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Türkiye, haneleri nokta ile ayırırken kesirleri ayırmak için virgülü kullanmaktadırlar. Bu durum, Türk Dil Kurumu İmla Kılavuzunun “Noktalama İşaretleri (Açıklamalar)” bölümünde de ayrıntılı olarak açıklanmaktadır:

NOKTA (9. Madde)
“Dört ve dörtten çok rakamlı sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve araya nokta konur: 1.000, 326.197, 49.750.812 vb.”

VİRGÜL (12. Madde)
“Sayıların yazılışında kesirleri ayırmak için kullanılır: 38,6 (otuz sekiz tam, onda altı), 0,45 (sıfır tam, yüzde kırk beş)”

Aslında Türkiye’de ilkokuldan itibaren öğretilen bu kural konusunda bilgisayarların yaygınlaşmasına kadar bir sorun yaşanmıyordu. Bilgisayarlarla birlikte Anglosakson sistemine ayarlı programların gerekli düzenlemeler yapılmadan hayatımıza girmesine izin verilmesi kafa karışıklığını artırdı. (Aynı Q klavyede olduğu gibi)

Bugün bazı resmi ve özel kurumlarda tamamen Anglosakson sisteminin kullandığını görmek üzücü. Daha vahimi ise bazı gazetelerde hem hanelerin hem kesirlerin aynı işaretle (genellikle noktayla) ayrıldığını görmek. Bu durumda gazetede gördüğünüz “3.965” sayısı bazen üç bin dokuz yüz altmış beşi, bazen de 3 tam binde dokuz yüz altmış beşi ifade etmek için kullanılabiliyor. Siz nasıl olsa yazının akışından hangisi olduğunu çıkarırsınız diye düşünüyorlar sanırım.

Verified by MonsterInsights