Yeni sansür kurulu Aile Bakanlığı: 3 kitap daha “muzır" ilan edildi - Mesele 121

Yayın dünyası

Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu, yeterli gerekçe göstermeksizin kitapları “muzır” ilan etmeye devam ediyor. 27 Eylül 2019’da 4 kitabı poşete sokan Koruma Kurulu 3 kitabın daha küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğuna karar vererek “muzır” neşriyat ilan etti.

26 Aralık 2019’da Resmi Gazete’de yayımlanan, kurulun son kararına göre “Kin Kanatlılar” (Adem Özbay, Az Kitap); “İçim Dışım Gökkuşağı” (Mehmet Güler, Özyürek Yayınevi) ve “Burcu ve Berk / Cinsellik – Cinselliği Keşfediyoruz” (Defne Ongun Müminoğlu, Artemis Yayınları) kitapları içi görülmeyen zarf veya poşet içinde, üzerine “Küçüklere zararlıdır” ibaresi konularak satılabilecek.

Eylül ayında alınan kararla 4 kitabın muzır ilan edilmesi üzerine basın açıklaması yapan Yayıncılar Birliği, 2018’de Aile Bakanlığına bağlanan Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu’nun mevcut yapısının ve aldığı kararların, anayasada güvence altına alınmış olan yayınlama özgürlüğünü ihlal ettiğini dile getirmişti. Birlikten yapılan açıklamada, "Bugün görüyoruz ki Koruma Kurulu, kurula nasıl bir uzmanlıkla katkıda bulundukları belli olmayan 5 üyesiyle kitapları “muzır” ilan etmeye devam ediyor. Kitapların içeriğine, bağlamına, edebi önemi ve değerine bakılmaksızın, uzmanlar tarafından değerlendirilmeden, yetersiz ve soyut gerekçelerle ve keyfi bir biçimde alınan “muzır” kararları yayıncılığımızı ve kültür dünyamızı tehdit ediyor." denildi.

Aile Bakanlığı tarafından atanmış beş birim amirinden oluşan kurulun bu yapısıyla kitaplar hakkında kararlar almaktan vazgeçmesi gerektiğini savunan Yayıncılar Birliği, şu görüşleri paylaştı: "Bir daha tekrarlıyoruz: Temel hak ve hürriyetleri, adalet ilkesi ile bağdaşmayacak şekilde sınırlayan Koruma Kurulu yapısı, bir an önce ulusal ve uluslararası içtihatlara uygun bir şekilde değiştirilmeli; hak ve özgürlüklere zorunlu olmadıkça müdahalede bulunmama yükümlülüğü ve sorumluluğuna uyulmalıdır."

Muzır Kurul’dan 4 kitaba gerekçesiz muzır kararı

Çok Okunanlar