TÜSTAV, Reşat Fuat ve Bilal Şen kitaplarını yeniden bastı - Mesele 121

Yayın dünyası

Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı (TÜSTAV) Sosyal Tarih yayınlarından çıkan “Reşat Fuat Baraner Yaşamı, Çalışmaları Anıları” ile “Bilal Şen Anılar – Notlar” kitaplarının genişletilmiş ikinci basımları çıktı.

2020 yılı Türkiye Komünist Partisi’nin kuruluşunun 100. yıl dönümüdür. TÜSTAV bu amaçla bir dizi etkinlik planlıyor. 10 Eylül 2020’ye kadar, TÜSTAV’ın elindeki yeni belge, yazı ve makaleler, görsel kaynaklar kullanılarak bu kitapların daha da zenginleştirilmesi, olanaklar ölçüsünde yeni kitaplar basılması hedefleniyor.

Bunun bir adımı olarak, ilk baskısı yaşama gözlerini yummasının 45. yılı anısına Kasım 2013’te yapılan ve Ersin Tosun tarafından yayına hazırlanan “Reşat Baraner Yaşamı, Çalışmaları, Anılar” adlı kitap, Yeni Edebiyat dergisindeki eksik kalan makaleler ve kimi yeni görsel materyallerle zenginleştirilerek yeniden basıldı.

İkinci baskısı yapılan bir diğer kitap ise “Bilal Şen Anılar Notlar.” Kitabın ilk baskısında ağırlıklı olarak TKP’nin 1937’de desantralize edilmesinin ardından 1944’de yeniden faaliyete geçmesiyle birlikte açılan dönemden 1990’lı yılların ilk yarısında TBKP’nin Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılmasına kadar geçen süreci ele alınıyordu. Erden Akbulut ve Ersin Tosun tarafından yayına hazırlanan kitabın baskısı tükeneli epeyce oldu. Bu süreçte Bilal Şen 19 Aralık 2017’de, 97 yaşında yaşama gözlerini yumdu.

Kitabın genişletilmiş ikinci baskısında Bilal Şen’in TÜSTAV’a bıraktığı esas itibarıyla TKP, TİP ve TBKP ile ilgili, çoğu Bulgaristan Komünist Partisine enformasyon niteliğindeki kişisel notları eklendi. Böylece bir yandan sosyalist bir ülkede yaşayan bir TKP üyesinin yaşadığı ülkenin komünist partisiyle ilişkilerinin niteliği hakkında bilgi edinmek ayrıca Bilal Şen’in Anılar kitabının 1. baskısında yer almayan kimi değerlendirmelerini öğrenmek mümkün oldu.

Çok Okunanlar