ABD’deki müzelerde “beyaz” ve “erkek” hakimiyeti

Sergiler

ABD'deki müzeler, erkek olmayan ve beyaz olmayan sanatçıların yetersiz temsilini azaltmak adına kalıcı koleksiyonlarını çeşitlendirme yönünde adımlar atsalar da yakın tarihli bir çalışma koleksiyonların hala oldukça beyaz ve erkek kaldıklarını ortaya koydu.

Williams Kolej bünyesindeki bir grup matematikçi, istatistikçi ve sanat tarihçisi, tarafından gerçekleştirilen çalışmada araştırmacılar, 18 büyük ABD müzesinin koleksiyonlarını inceledi. Bu müzelerin halka açık çevrimiçi katalogları üzerinden gerçekleştirilen araştırmada 9 binden fazla sanatçının cinsiyetleri, etnik ve coğrafi kökenleri ve doğum yılları belirlendi. Çalışma sonucunda ABD'deki tüm büyük müzelerin koleksiyonlarındaki eserlerin yüzde 85,4'ünün beyaz sanatçılara, yüzde 87,4'ünün erkeklere ait olduğu ortaya çıktı.

Afrikalı Amerikalı sanatçılar yüzde 1,2 ile en düşük paya sahipken Asyalı sanatçıların payı yüzde 9, İspanyol ve Latin sanatçıların payı ise yüzde 2,8 olarak hesaplandı.

Çalışmada bazı müze koleksiyonlarının diğerlerinden daha “renkli” olduğu da çıkan sonuçlar arasında. En düşük beyaz sanatçı oranı yüzde 78,2 ile Rhode Island Tasarım Okulu (RISD) ve Los Angeles'taki Çağdaş Sanat Müzesi (MOCA) olarak belirlendi. En “beyaz” müzeler ise yüzde 97,4 ile Washington’daki Ulusal Sanat Galerisi ve yüzde 94,7 ile Detroit Sanat Enstitüsü oldu.

Kadın sanatçı oranının en yüksek olduğu müzelerin başında da yine yüzde 24,9 ile MOCA yer aldı. Whitney Amerikan Sanatı Müzesi yüzde 22,1 ile ikinci sırada yer alırken San Francisco Modern Sanat Müzesi (SFMOMA) yüzde 18,1 ile üçüncü oldu.

Kadın sanatçı oranının en düşük olduğu koleksiyonlarda ise Metropolitan Sanat Müzesi yüzde 7,3 ile ilk sırada yer alırken Detroit Sanat Enstitüsü yüzde 7,4 ile ikinci, Boston Güzel Sanatlar Müzesi yüzde 8,2 ile üçüncü oldu.

Atlanta'daki Yüksek Sanat Müzesi, yüzde 10,6 ile en yüksek oranda Siyah ve Afrikalı-Amerikalı sanatçıların eserlerine yer veren müze oldu. Los Angeles County Sanat Müzesi (LACMA) ve Boston Güzel Sanatlar Müzesi Asyalı sanatçı oranında sırasıyla yüzde 17,7 ve yüzde 16,1 ile ilk iki sırada yer alırken İspanyol ve Latin sanatçıların temsilinde en yüksek orana yüzde 6,4 MOCA ve yüzde 5,4 ile Denver Sanat Müzesi ulaştı.

Çalışmada, 18 müzenin hepsinde cinsiyet ve etnik köken açısından temsil edilen en büyük dört grup beyaz erkekler (%75,7), beyaz kadınlar (% 10,8), Asyalı erkekler (%7,5) ve İspanyol / Latin erkekler (%2,6) oldu. Diğer tüm grupların yüzde 1'den daha düşük oranlarda temsil edildiği ortaya çıktı.