DİSK Basın İş’ten cinsiyetçi şiddete karşı birleşme çağrısı

Buralar

DİSK Basın İş’te örgütlü kadınlar, yayınladıkları bir bildiri ile medyada cinsiyetçi şiddete maruz kalan tüm kadın ve LGBTİ+ çalışanları şiddeti konuşup bir yol haritası çıkartmak üzere bir araya gelmeye çağırdı. Bildiride sendikaların da taciz ve şiddet karşısında etkin bir dayanışma göstermeleri çağrısı da yer aldı.

"DİSK Basın İş'li kadınlar" imzasıyla yayınlanan bildiride kadına yönelik şiddetin medya sektöründe ne kadar canlı ve konuşulmaz olduğuna dikkat çekilerek "Birçok kadın meslektaşımızın şiddet faillerinin nüfuzu, konumu, popülaritesi ya da yaşı nedeniyle konuşmadığını biliyoruz" denildi. Kadınların şiddeti ifşa edecekleri, kendilerini güçlendireceklerini ve meslek alanında da kadın dayanışmasını örebilecekleri alanlara ihtiyaç bulunduğu ifade edilen bildiride şu görüşlere yer verildi:

"Bu nedenle,

• DİSK Basın İş olarak meslektaşlarımız için güvenli alan yaratmayı,
• Kadına yönelik şiddette bulunan hiçbir kimseyle yan yana olmayacağımızı,
• Cinsiyetçi şiddeti gördüğümüz her alanda kadın mücadelesinin ilkelerine bağlı kalarak hareket edeceğimizi,
• Şiddete, tacize maruz kalan meslektaşımızın ihtiyaç duymaları durumunda hukuksal ve psikolojik destek almaları için tüm kapasitemizle destek vereceğimizi
• Şiddete ve tacize maruz kalan kadınların mücadelesinde yanlarında olacağımızı taahhüt ediyoruz.

Bu vesileyle DİSK Basın İş’li kadınlar olarak tüm kadın ve LGBTİ+ meslektaşlarımızı ve sektör bileşenlerini çalışma alanlarımızda maruz kaldığımız cinsiyetçi şiddeti konuşup bir yol haritası çıkartmak üzere bir araya gelmeye çağırıyoruz.

Sendikalarda kadınlara yönelik taciz ve şiddet karşısında etkin bir dayanışma merkezi kurmanın imkan ve olanaklarını yaratmak için daha fazla geç kalmayalım."

Çok Okunanlar