Kadıköy "orta"yla geçti, Bağcılar sınıfta kaldı

Buralar

KA.DER’in kadınların temel haklarını gündelik hayatta kullanmalarına katkı sağlamak amacıyla hazırladığı “Kapsayıcı Belediye Yönetişim Karnesi” tanıtıldı. 1000 üzerinden not verilen karne için pilot olarak seçilen Bağcılar Belediyesi ancak 125-250, Kadıköy Belediyesi ise 500-625 aralığında puan aldı.

Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER), belediyelerin toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetip geliştirmelerin sağlamak ve destek olmak amacıyla “Kapsayıcı Belediye Yönetişim Karnesi” hazırladı. Argüden Yönetişim Akadamesi ile birlikte hazırlanan karnenin tanıtımı amacıyla 18 Eylül’de İstanbul’da toplantı düzenlendi ve pilot olarak hazırlanan iki belediyenin karneleri açıklandı.

Kapsayıcı Belediye Yönetişim Karnesi, belediyelerin “Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonu var mı?”, “Üst yönetiminde kadınlar yer alıyor mu?”, “Stratejik planlarında kadınların güçlendirilmesine yönelik hedefler bulunuyor mu” gibi 231 somut gösterge üzerinden incelenmesi sonucu ortaya çıkıyor. Karne çalışmasıyla belediyelerin toplumsal cinsiyete duyarlılıkları iyi yönetişim açısından ölçülüyor. Karne için kullanılan göstergeler, vatandaş merkezli bir kılavuz niteliği taşıyor. Karne çalışmasının en temel amacı, Kadın Dostu Kentler başta olmak üzere, kadın-erkek eşitliğinin yerel düzeyde gerçekleşmesiyle kadınların temel haklarını gündelik hayatta kullanmalarına katkı sağlamak.

Toplantıda Karne’yi tanıtan KA.DER Projeler Koordinatörü Ayşe Kaşıkırık, çalışmanın belediyelerin toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten ve güçlendiren kurumlar olmasına destek sağlamayı amaçladığını söyledi. Argüden Yönetişim Akademisi’nden İnan İzci de Akademi’nin 2018 yılında yayınladığı “İstanbul İlçe Belediye Yönetişim Karnesi” adlı çalışmada ilk üçe giren belediyelerden Bağcılar ve Kadıköy’ün pilot olarak seçtiklerini anlattı. İzci’nin verdiği bilgiye göre, Süreç Yönetişimi, Yönetişim İlkeleri ve Öğrenme Döngüsü başlıkları altındaki 14 alanda 1000 üzerinden yapılan puanlamada Bağcılar Belediyesi ancak 125-250, Kadıköy Belediyesi ise 500-625 aralığında puan aldı.

kapsayici2KA.DER Genel Başkanı Nuray Karaoğlu, tanıtımda yaptığı konuşmada daha eşitlikçi yapıya sahip yerel yönetimlerin mümkün olduğunu belirterek, “Belediyelerin cinsiyet yüklü alanlar olduğunu fark etmemiz gerekiyor. Kadınlar ve erkekler aynı kentte yaşarlar ama kentle kurdukları ilişki birbirlerinden farklıdır. Örneğin kullandıkları mekanlar, bu mekanları kullanma saatleri, biçimleri aynı değildir. Bu farklılığı görmeyen yerel hizmet tasarımı, kenttaşların bir bölümünü, tabii ki muhtemelen kadınları eksik haklara sahip kenttaşlar haline getirecektir. Bu çalışmanın, yerel yönetimler bağlamında kadın erkek eşitliğinin ilerletilmesi için işlevsel bir araç olmasını umuyoruz” dedi.

Çok Okunanlar