İstanbul'un Rum, Yahudi ve Ermeni Toplumlarında Karma Evlilikler

Türkiye’de etno-dinsel azınlık toplumlarının hem kendi aralarında hem de geniş toplumdan (Müslüman-Türk) bireylerle yaptıkları karma evlilikleri konu alan “Kısmet Tabii…” kitabının hikayesini yazarlar Anna Maria Beylunioğlu ve Özgür Kaymak, Esayan Salonu etkinliğinde Rober Koptaş'a anlattılar. (Kitaba ilişkin yazıyı okumak çin tıklayınız)