“Londra’da Bizim’kiler” - Mesele 121

Yeni çıkanlar

Yirmi seneyi aşkın süredir Londra’da yaşayan gazeteci yazar Faruk Eskioğlu’nun İngiltere’deki Türkiyeli ve Kıbrıslı Türklerin hayat hikâyeleri üzerinden yaptığı kapsamlı, ansiklopedik değeri olan araştırması, “Londra’da Bizim’kiler” başlığıyla yakın zamanda yayınlandı.

Çalışmasını 3 ciltlik, büyük boy bir kitapta toplayan Eskioğlu’nun İngiltere’deki Türkler arasında gazeteci, muhabir olarak bulunması kitaptaki araştırmayı bu zemin üstüne oturtmasına kolaylık sağlamış bulunuyor. Eskioğlu, Londra’dan web çıkışı yapan ve internet gazeteciliğinin öncüllerinden birisi olarak tanınan Açık Gazete’nin kurucusu olmanın yanı sıra, Cumhuriyet gazetesi başta olmak üzere Türk basınına İngiltere haberleri de göndermektedir.

İngiltere’yle Türkiye arasındaki 16.yy’a kadar, 1.Elizabeth dönemine değin uzanan karşılıklı ilişkilerin tarihine yönelik araştırma yapmak isteyenlerin, özellikle Londra’ya yerleşmiş yahut bir boyutuyla İngiliz toplumuyla ilgilenenlerin, araştırmacıların, akademisyenlerin kesinlikle bir başvuru kaynağı olarak el altında tutması gereken Eskioğlu’nun antolojik değerdeki kitabı internet üzerinden edinilebiliyor.

1200 sayfayı geçen eserde Londra’ya sürgüne gitmiş Genç Osmanlılardan, Jön Türklere kadar pek çok tarihî şahsiyetle karşılaşıldığı gibi, bugüne uzanan sosyal yapısıyla Türk toplumunun genel olarak sayısal değerleri, iş dünyasından entelektüel yaşama kadar en geniş yapısıyla ele alınmış bulunuyor. Sözlü-görsel tarihe dayalı pek çok kişisel ve aile hikâyesi, iş dünyasına ve sendikalist mücadeleye, dernekleşmeye, sosyal örgütlenmelere ait unutulmuş ayrıntılarla karşılaşacak olan okurun, yakın tarihten pek çok unutulmuş hikâyeyle, olaylar diziniyle buluşacağı kitap A’dan Z’ye bir yanıyla İngiliz tarihine de bu yönüyle bir bakış açısı getiriyor.

Çok Okunanlar