Yeni çıkanlar

biliyorum, insanın kendisinin de parçası olduğu yayınevinden çıkan bir kitap hakkında yazı yazması çok da muteber bir durum değil. ama büyüklere feminist masallar’da, yayınevinin kolektifinde bulunmayan çok fazla kadının emeği var ve kitaba benim çok az emeğim geçti. bütün bunlar belki bu yazıyı affettirir diye umuyorum.

Siyaset bilimci Serap Yolcu Yavuz “Cumhuriyet Misyonerleri”nde, 1930 ile 1946 yıllarında genç neslin politik açıdan konumlandırılışını değerlendiriyor. Kitapta Yavuz, “Cumhuriyetin siyasal elitleri gençliği, ‘kurtarıcı, kurucu ve taşıyıcı’ vurgusuyla politik eğitim sürecine paralel biçimde özneleştirir” diyor.

Fotoğraf: Vecih Cuzdan

Türkiye kadın hareketinin iki önemli yayını olan Feminist ve Kadınlara Mahsus Gazete Pazartesi’nin kurucularından Ayşe Düzkan, yetmişin üzerinde yazısını bir kitapta topladı. Güldünya Yayınları’ndan çıkan “05 17” kasım ayı sonunda raflarda olacak. Kitapta yazarın daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış yazıları da yer alacak.

Ali Özyurt, meslek örgütü olan İstanbul Tabip Odasında ve Türk Tabipleri Birliğinde en ön safta yer alan aktivist hekimlerden... Özyurt’un ayırt edici niteliklerinin başında imgelem gücü geliyor. Özyurt önce hayal ediyor, yanı sıra hayallerin gerçeğe dönüşebileceğine inanıyor. Özyurt’un zihni, ruhu ve kalbi, “bütün mümkünlerin kıyısında” hep. Bu yüzden yaşadıklarını ve yaşadıklarından edindiği deneyimleri kalem ve kâğıtla buluşturabiliyor.

Elinizde tuttuğunuz kitabın bir öykü kitabı olması, hangi sayfada son bulacağı bilinmeyen bir serüvene atılmak üzere olduğunuz anlamına gelir. Kimi kısa, kimi daha uzun, kimi de bir öncekinden daha kısadır bu hikâyelerin… Sayfaları bir bir çevirdikçe iştahla kabaran merak duygusu o son cümleye ulaşmak için var gücüyle ilerler.

Çok Okunanlar

Yakındaki etkinlikler