Geçmiş ekonomilerden kullanışlı bilgi edinmek mümkün mü?

Yeni çıkanlar

İktisat Tarihinin Dönüşü, Ulaş Karakoç ile Alp Yücel Kaya'nın Türkiye’de büyük ölçüde bireysel çabalara bağlı kalan iktisat tarihi alanına ilgiyi artırmak amacıyla derledikleri makalelerden oluşuyor. Kitapta tarihsel malzemeyi iktisadi bakış açısından analiz eden makalelerin yanı sıra alanın usta hocası Şevket Pamuk’la etraflı bir söyleşi yer alıyor.

Kalkınma paradigmasının hüküm sürdüğü 1960’lar ve 1970’ler boyunca sosyal bilimler gündeminin öne çıkan alanlarından biri olan iktisat tarihi, sonra bir süre ilgi odağından uzaklaşmıştı. 2000’lerde, Daron Acemoğlu, Kenneth Pomeranz, Thomas Piketty gibi iktisatçıların yankı yaratan çalışmaları, tarihsel analizle iktisat bilimini birleştiren bakış açısının açabileceği geniş ufka yeniden dikkat çekti.

> Der. Ulaş Karakoç,
            Alp Yücel Kaya

> İletişim Yayınları, 424 s.
> Tadımlık

İktisat Tarihinin Dönüşü, Türkiye’de büyük ölçüde bireysel çabalara bağlı kalan bu alana olan ilgiyi artırmayı amaçlıyor. Kitapta, tarım rejimleri, emek ilişkileri, gelir dağılımı, dünyada ve Türkiye’de geç sanayileşme, Türkiye ekonomisinde mesleki yapısal dönüşüm, mülkiyet, piyasa ve kurumlar, Osmanlı hukuk tarihi gibi konularda, tarihsel malzemeyi iktisadi bakış açısından analiz eden makaleler yer alıyor. Alanın kendi mutfağına eğilen, iktisat tarihi eğitim ve öğretimine ilişkin bir inceleme…

Ulaş Karakoç ile Alp Yücel Kaya’nın derlemesinde onların yanı sıra Seven Ağır, Hülya Canbakal, Pınar Ceylan, Boğaç Ergene, Özgür Burçak Gürsoy, M. Erdem Kabadayı, Eyüp Özveren, Özdeniz Pektaş, Yücel Terzibaşoğlu, Onur Yıldırım’ın katkıları ve alanın usta hocası Şevket Pamuk’la etraflı bir söyleşi yer alıyor.

“Ekonomik krizlerden uluslararası ticaret tarihine, coğrafi bölgeler arasındaki eşitsizliklerden hukuk-ekonomi ilişkisine, emek tarihinden piyasa entegrasyonuna çok çeşitli alanlarda… tarihsel verilere dayanan pek çok araştırma yapıldı. Bugün, iktisat tarihi hızla, iktisat, tarih, siyaset bilimi ve sosyoloji ile diyalog içinde olan, zengin ve yaratıcı bir araştırma gündemine sahip, metodolojik ve teorik çeşitliliğe sahip bir akademik disipline dönüşüyor.

Kitapta yer alan bölümler

 • Önsöz Ulaş Karakoç, Alp Yücel Kaya
 • Şevket Pamuk ile Söyleşi: 1960’lardan 2000’lere İktisat Tarihi Ulaş Karakoç, Alp Yücel Kaya
 • 19. Yüzyılda Balkanlar’da Toprak Rejimi ve Emek İlişkileri Yücel Terzibaşoğlu, Alp Yücel Kaya
 • 20. Yüzyılda Tarımda Dönüşümün Ana İzlekleri Özgür Burçak Gürsoy
 • Dünyada ve Türkiye’de Geç Sanayileşme Ulaş Karakoç
 • 20. Yüzyılda Türkiye Ekonomisinde Mesleki Yapısal Dönüşüm M. Erdem Kabadayı
 • Emek Tarihi: Özgür Olmayan Emek Tartışmaları Özdeniz Pektaş
 • Erken Modern Dünya ve Osmanlı Topraklarında Servet ve Gelir Dağılımı Hülya Canbakal
 • Piyasalar ve Kurumlar: Esnaf Loncaları Onur Yıldırım
 • Osmanlı Terekelerinden Fiyat Tarihine İlişkin Bazı Gözlemler Pınar Ceylan
 • Osmanlı İmparatorluğu’nda Mülkiyet Hakları Kurumları Seven Ağır
 • Osmanlı Hukuk Tarihine Niceliksel ve Ekonomik Yaklaşımlar Boğaç Ergene
 • İktisat Tarihçilerinin Görgüsü, Bilgisi; ya da İktisat Tarihi Eğitim-Öğretiminde Ders Kitapları Eyüp Özveren

Ulaş Karakoç hakkında

Humboldt Üniversitesi (Berlin) İktisat Tarihi Enstitüsü’nde araştırmacıdır. Boğaziçi Üniversitesi Matematik (2004) ve İktisat (2007) bölümlerinden lisans ve yüksek lisans diplomalarını aldı. Doktorasını 2014 yılında London School of Economics and Political Science’ta İktisat Tarihi bölümünde, Türkiye ve Mısır’ın iki savaş arası dönemde sanayileşme ve büyüme süreçlerinin karşılaştırmalı analizini yaptığı çalışması ile tamamladı. Araştırmalarını 20. yüzyıl Türkiye ekonomisi üzerine, bölgesel eşitsizlikler, sanayi coğrafyası ve politik ekonomi bağlamında sürdürmektedir.


Alp Yücel Kaya hakkında

1972’de Diyarbakır’da doğdu. 1990 İzmir Saint Joseph Lisesi, 1995 ODTÜ İktisat Bölümü mezunu. 1998’de ODTÜ’den iktisat yüksek lisans, 1999’da EHESS-Paris’den tarih yüksek lisans dereceleri aldı. 2005’te EHESS-Paris’den doktora derecesini “Politique de l’enregistrement de la richesse économique: Les enquêtes fiscales et agricoles de l’Empire ottoman et de la France au milieu du XIXe siècle” başlıklı tezle aldı. 2013’ten bu yana Ege Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyesi, aynı zamanda İzmir Akdeniz Akademisi Bilim Kurulu üyesi ve Tarih Birimi koordinatörü. Araştırma ve çalışmaları 18. ve 21. yüzyıllar arası Fransa, Balkanlar ve Doğu Akdeniz’de iktisadi düşünce tarihi ve iktisat tarihi alanlarında tarımsal dönüşüm, üretim ve mülkiyet ilişkilerinin çatışmalı dünyasına yoğunlaşmıştır.

Çok Okunanlar

Yakındaki etkinlikler