Lavanta tavanları yıkmak için sendikalara çok iş düşüyor

Yeni çıkanlar

Kaos GL, Yunus Emre Demir’in hazırladığı “Lavanta Tavan” kitabını yayınladı. LGBTİ+’ların iş hayatında yaşadıklarını, ayrımcılığı ve ayrımcılığa karşı mücadele yollarını gündemleştirmeyi hedefleyen kitapta farklı iş kollarında çalışan LGBTİ+’larla röportajlar ve sendikalar için bir rehber yer alıyor.

> Yunus Emre Demir
> Kaos GL Yayınları, 96 s.
> Okumak için

Lavanta tavan kavramı cam tavana benzer şekilde LGBTİ+’ların çalışma yaşamında üst düzey olarak addedilen karar alıcı ya da temsil edici nitelikteki görevlere gelebilmelerine yönelik engelleri ifade ediyor. Rosa Lüksemburg Vakfı’nın (RLS) katkılarıyla Kaos GL tarafından hazırlanan ve farklı iş kollarında çalışan LGBTİ+’larla röportajlara yer verilen kitapta sendikalar için kısa bir rehber de yer alıyor. 

Giriş yazısını Kaos GL Medya ve İletişim Program Koordinatörü Yıldız Tar'ın kaleme aldığı kitapta sekiz röportaj yer alıyor. Kitapta yer alan görüşmeler sırasıyla şöyle: 

  • LGBTİ+ çalışanlar ve zorunlu kapalılık stratejisi / Reyda Ergün
  • “Müvekkil olmasına alıştıkları kişi artık bir avukat” / Evrim Demirtaş
  • “Sen aslında bayağı prekarya oluyorsun” /Asîde
  • “Ders verirken homofobiyi de unutuyorum başka dertleri de” / ABB
  • “Lubunya olarak kendini bir alanda var etmek başlı başına mesele” / Aria Na
  • “Hep yarım ağız konuştular” / Zahter
  • “Sivil toplumda ‘patron diye bir şey yok’ illüzyonu yaratılıyor” / Efruz Kaya
  • “Hissettirilen bir “sen farklısın” hali oluyor” / Nazlı Özersoy

Sendikaların öğrenmesi gereken çok şey var

Röportajların sonunda yer alan ve "LGBTİ+ Hakları Sendikal Haklardır" başlığıyla sunulan sendikalar için rehberde ise LGBTİ+ hak mücadelesinin sendikal haklar mücadelesi ile nasıl iç içe olduğu gösteriliyor. Rehberde LGBTİ+ haklarının sağlanması, korunması, uygulanması ve geliştirilmesi konusunda sendikaların atabileceği adımlar ve sendikal mücadelede LGBTİ+ hakları ele alınıyor. Rehberin hedefleri arasında sendikal örgütlenmelerde LGBTİ+ haklarına dair farkındalığı arttırmak, LGBTİ+ hakları ile sendikal haklar arasındaki bağlantının öneminin altını çizmek, toplu sözleşme görüşmeleri esnasında ve işyerlerinde LGBTİ+ haklarına dair politika, inisiyatif ve eylemlilik geliştirmeleri amacıyla sendikalara iyi uygulama örnekleri sunmak ve LGBTİ+ eşitliğine dair önceliklerin sendikaların politikalarına ve teamüllerine entegre edilmesini sağlamak olarak sıralanıyor. 

Her alanda irade gösterilmesi gerekiyor

Kaos GL Medya ve İletişim Program Koordinatörü Yıldız Tar, giriş yazısında önemli bir bölüm ayırdığı sendikaların tutumunu, şu sözlerle özetliyor: " LGBTİ+’ların hükümetin dediği gemide olmadığını nefret kampanyaları çok açık şekilde göstermişken; sendikalarla aynı gemide olup olmadığı, aynı gemideyse dahi kimlerin kaptan kamarasında kimlerinse geminin en alt kamaralarında olduğu ise henüz bir muamma. Her ne kadar hedef göstermelere karşı birçok sendika sosyal medyadan ses çıkarsa, kınama açıklamaları yayınlasa da bu duruşun senenin her gününe yayılması ve sadece Hükümet’in ve Hükümet yanlısı kurum ve kuruluşları eleştirmek için akla gelmemesi elzem. Ve en önemlisi, LGBTİ+ işçi ve emekçilerin sorunlarına ilişkin sendikaların toplu iş sözleşmelerinde işyerinde eşitlik politikalarına her alanda bir irade göstermesi gerekiyor. Bu irade güçlendikçe, pandemide hak ihlallerine karşı mücadele de güçlenecektir. Lavanta tavanları birer birer yıkma dileğiyle…”

Çok Okunanlar

Yakındaki etkinlikler