BİSAM: Açlık sınırı bir yılda yüzde 18,3 arttı - Mesele 121

Raportör

Birleşik Metal-İş Sendikası Araştırma Merkezi (BİSAM), dört kişilik  bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama  tutarını Mayıs ayında 2.394 TL olarak hesapladı. BİSAM'dan yapılan açıklamaya göre, açlık sınırı bir yılda yüzde 18,3 artış gösterdi. Aynı ayda yoksulluk sınırı ise 8.282 TL oldu.

BİSAM'ın açıklaması şu şekilde:

"Sağlıklı beslenmek için her aile ferdinin alması gereken kalori  miktarı farklılık göstermektedir. Yetişkin bir erkeğin sağlıklı bir  biçimde beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 641 TL'dir. Bu değer yetişkin bir kadın için 621 TL, 15-18 yaş bir  genç için 681 TL, 4-6 yaş arası bir çocuk için 452 TL'dir. Sağlıklı  bir biçimde beslenmenin toplam aile bütçesine maliyeti ise 2 bin 394 TL olarak tespit edilmiştir. Bu tutar söz konusu ailenin sadece gıda  harcamaları için yapması gereken zorunlu tutardır. Eğitim, sağlık,  barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderler ile birlikte bir  ailenin yapması gereken harcama tutarı 8 bin 282 TL'ye ulaşmaktadır.

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması  gereken harcama tutarı 2.394 TL’dir. Bu harcama tutarı sadece gıda  için yapılması gereken minimum tutardır. Açlık sınırı üzerinden  hanehalkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama  sonuçlarına göre ise yoksulluk sınırı 8.282 TL olarak  gerçekleşmiştir.Yeni revizyona göre (Rev.2) geçtiğimiz yıl mayıs ayı  için açlık sınırı 2 bin 23 TL olarak belirlenmiştir. Açlık sınırı COVİD krizi sürerken 1 yılda yüzde 18,3 artış gösterdi. Yıllık artış 371 TL'yi buldu. Asgari ücretteki artış ise 304 TL olarak  gerçekleşmişti.

2003 yılının mayıs ayında 4 kişilik bir aile, günlük minimum 15,2 TL’ye sağlıklı beslenebilirken, bugün ancak 79,81 TL’ye sağlıklı  beslenebilmektedir. Buna göre 17 yıl zaman zarfında açlık sınırı 5,25  kat artmıştır. Aynı dönemde enflasyondaki artış ise 4,6 kat oldu.

Açlık sınırındaki artış genel enflasyondan daha fazla arttı.

Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi dört kişilik bir ailenin sağlıklı  bir biçimde beslenebilmesi için, günlük en az 79,81 TL’dir. Buna göre  yetişkin bir kadının sağlıklı beslenmesi için yapması gereken günlük  harcama tutarı 20,70 TL, yetişkin bir erkeğin 21,36 TL, 15-18 yaş  arası bir gencin 22,68 TL, 4-6 yaş arası bir çocuğun ise 15,06 TL'dir.

Günlük harcamalarda Mayıs 2020’de en yüksek maliyet grubunu süt ve  süt ürünleri grubu 28,44 TL’lik harcama gereksinimi ile  oluşturmaktadır. Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken  minimum harcama tutarı ise 16,01 TL'dir. Sebze ve meyve için yapılması  gereken harcama miktarı 12,98 TL, ekmek için yapılması gereken harcama  tutarı günlük 4,97 TL’dir. Katı yağ ve sıvı yağ ise 5,42 TL’lik masraf  yapılması gereken ürün gruplarıdır. Yumurta için 1,12, şeker, bal,  reçel ve pekmez için ise 3,64 TL harcama yapılması gerekmektedir.

Daha dar bir gruplandırmaya göre harcamalarda süt ve süt  ürünlerinin payı yüzde 35,6 ile en yüksek paya sahiptir. Et, yumurta  ve kurubaklagil grubunun payı yüzde 27,8 ile ikinci sıradadır.Sebze ve  meyvenin harcamalar içindeki payı yüzde 16,3 olmuştur. Ekmek, makarna  vb. için ise pay yüzde 8,9'dur. Diğer gıda hacamalarının toplam  içindeki payı ise yüzde 11,4'tür.

Her bir aile ferdinin sağlıklı beslenmesi için gereksinim duyduğu  gıda grubu ve alması gereken kalori miktarı farklılık göstermektedir.
Örneğin tüketilmesi gereken ekmek miktarı kadın ve erkek açısından  anlamlı düzeyde farklıdır. Süt ve süt ürünleri tüketiminde 15-18 yaş  arasındaki bir gencin harcama gereksinimi, yetişkin erkek ve kadından  fazlayken, yumurta 4-6 yaş grubu için daha önemlidir. Günlük 79,81 TL'lik harcama içinde en maliyetli tüketim 7,94 TL ile 15-18 yaş arası  bir gencin tüketmesi gereken süt ve süt ürünleri miktarıdır. 4-6 yaş  arası bir çocuğun tüketmesi gereken peynir miktarı yetişkinlerden  fazladır.

AÇLIK SINIRI İSTANBUL’DA 2.557, ANKARA'DA 2.323 TL, İZMİR'DE 2.648 TL

Araştırma kapsamında üç büyük ile ait Mayıs 2020 dönemi açlık ve  yoksulluk sınırı verileri de hesaplanmıştır. Buna göre İzmir'de açlık  sınırı 2 bin 648 TL olarak belirlenmiştir. İzmir'i, İstanbul 2 bin 557 TL'lik açlık sınırı ile takip etmektedir. Ankara'da ise açlık sınırı 2  bin 323 TL olarak tespit edilmiştir.

Araştırma kapsamında önemli sanayi merkezlerindeki açlık sınırları  da belirlenmiştir. Buna göre Bursa, Eskişehir ve Bilecik bölgesinde  açlık sınırı 2 bin 453 TL, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova  bölgesinde açlık sınırı 2 bin 463 TL, Zonguldak, Bartın ve Karabük  bölgesinde açlık sınırı 2 bin 407 TL, Adana ve Mersin bölgesinde açlık  sınırı 2 bin 282 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca açlık sınırı Gaziantep, Kilis, Adıyaman bölgesinde 2 bin 162, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye bölgesinde 2 bin 188, Diyarbakır ve Şanlıurfa bölgesinde 2  bin 204, Trabzon, Ordu, Rize, Artvin, Gümüşhane, Giresun bölgesinde 2402 TL'dir." 

Çok Okunanlar